Δικηγόροι - Πέτρος Χρ. Φατούρος

Πέτρος Χρ. Φατούρος

Πέτρος Χρ. Φατούρος

Petros studied in Greece, the UK and the USA.

He heads the Private Clients section of the law firm, originally established by his grandfather Petros Tsoutis in 1930, as well as the Multi-Family Office of the same organization which provides exceptional and extraordinary service to a limited number of families.

Petros's expertise is on strategic tax planning, establishments and reorganizations of Trusts and Foundations as well as of challenging families-related portfolios.

He also supports selected non-profit organizations in various strategic and legal matters.

Επικαιρότητα
Α. Δικαίωμα εταίρων σε Προσωρινές Απολήψεις έναντι κερδών Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής..»»
Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος αμφισβητεί πράξεις των φορολογικών αρχών,..»»
The Greek Law on Automatic Exchange of Information (“AEOI”) in..»»