Δικηγόροι - Χαρά Ανδρεάτου

Χαρά Ανδρεάτου

Χαρά Ανδρεάτου

Σπούδασε νομική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Έχει συνολικά σαράντα έτη μάχιμης δικηγορίας στο ενεργητικό της, ενώ επί δέκα έτη διετέλεσε νομικός σύμβουλος στον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) με ειδίκευση στα Δημόσια Εργα.

Έχει χειριστεί επιτυχώς πολύπλοκες υποθέσεις διοικητικού δικαίου με έμφαση στα Δημόσια Έργα και τις Δημόσιες Συμβάσεις.

Επικαιρότητα
Α. Δικαίωμα εταίρων σε Προσωρινές Απολήψεις έναντι κερδών Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής..»»
Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος αμφισβητεί πράξεις των φορολογικών αρχών,..»»
The Greek Law on Automatic Exchange of Information (“AEOI”) in..»»