Δικηγόροι - Πασχαλία Κουτσιμανή

Πασχαλία Κουτσιμανή

Πασχαλία Κουτσιμανή

Είναι απόφοιτη της Νομικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και εγεγγραμμένη στα μητρώα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από τον Απρίλιο του 2014.

Απασχολείται στην εταιρεία από το Σεπτέμβριο του έτους 2013, κυρίως στους τομείς του αστικού και του εμπορικού δικαίου καθώς του δικαίου των αλλοδαπών.

Επιδεικνύει, τέλος, ιδιαίτερο ζήλο στη νομολογιακή έρευνα.

 

Επικαιρότητα
Α. Δικαίωμα εταίρων σε Προσωρινές Απολήψεις έναντι κερδών Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής..»»
Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος αμφισβητεί πράξεις των φορολογικών αρχών,..»»
The Greek Law on Automatic Exchange of Information (“AEOI”) in..»»